תנאי שימוש

מדיניות החזרה ומשלוחים ואחריות

כסאות ברכיים יבוא

ניתנים לשבוע נסיון ויש להחזירם ללא כל פגם באריזתם המקורית

לבחירתכם עלות משלוח איסוף מהלקוח או החזרה פיזית למפעלינו

ביטול ההזמנה תחיוב בעלות של 5% מעלות הכסא

אחריות של שנה ניתנת לשלד הכסא לא כולל ריפודים

כסאות מתוצרת דובל

ניתנים ל 30 ימי ניסיון , ללא עלות ביטול , 5 שנות אחריות שנה על הריפוד

לבחירתכם עלות משלוח איסוף מהלקוח או החזרה פיזית למפעלינו

שולחנות חשמליים

לא ניתנים להחזרה לאחר שהורכבו באתר הלקוח , 3 שנות על המנגנון והמנועים

מחיצות אקוסטיות

לא ניתנות להחזרה ולא ניתן לבטל

מוצרי ארגונומיה

באריזתם המקורית ללא פגם תוך שבוע

דובל רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך תוך שימוש באתר למטרות המפורטות כאן, וזאת תוך שמירת זהותך ופרטיך בסודיות מוחלטת כלפי צדדים שלישיים, ובכפוף לתנאי השימוש ולהוראות הדין. דובל רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידך במסגרת בקשתך למידע לרישום פרופיל ואו ביוגרפיה ו/או פרסומת באתר, לצורך יצירת קשר אתך בכל הקשור לאתר ולתכניו, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות פעילויות שיווק שלה זאת לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה; לניתוח דפוסי שימוש, כגון מספר ותכיפות הכניסות לאתר ולחלקיו השונים; לאיסוף נתונים סטטיסטיים, לרבות מסירת דפוסים ונתונים אלה לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, הכול בהתאם להוראות החוק לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התש מ"א – 1981. במסירת פרטיך באתר, אתה נותן ל- דובל אפשרות לעשות בהם שימוש למטרות הללו. דובל תהיה רשאית לשלוח לך מידע בנושאים הקשורים לאתר ולתכנים, אלא אם כן הודעת ל-דובל בדואר אלקטרוני [email protected] כי אינך מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני.

איסור על צד שלישיי לפנות למשתמשים: בשום מקרה ובשום אופן לא ישתמש כל צד שלישי באתר ובתכניו מכל סוג שהוא של משתמשי האתר בין למטרות מסחריות ובין לכל מטרה אחרת, אלא באישור מפורש מראש ובכתב מדובל ועל פי שיקול דעתה.

אינכם רשאים להשתמש או לייצא את האתר או את תכניו, ו/או כל חלק מהם, העומדים לרשותך באתר. אינכם רשאים לעשות באתר, בתכניו שום שימוש שלא הורשה במפורש בתנאי השימוש ושום שימוש שיש בו משום הפרת הדין הישראלי.

המפרסמים באתר אחראים לפרסומות ולתכניה . דובל אינה אחראית בכל דרך שהיא לפרסומות הללו לרבות חוקיותם, נכונותם, אמינותם, דיוקם, שלמותם, , משמעויותיהם והשלכותיהם.